Столичният общински съвет прие единни правила за прием в първи клас в училищата в София, предаде БТА.

Общината е ограничена в рамките на наредба, приета от Министерството на образованието, която набляга на настоящия адрес като основен критерий за прием, отбеляза зам.-кметът по култура и образование Тодор Чобанов.

Според него в наредбата има слабости, като например липсва темата за специализирания прием в училища с разширено изучаване на изкуство. Затова от общината са добавили възможност педагогическите съвети да приемат от 1 до 3 допълнителни критерия с тежест общо 22 точки, които ще позволят специализиран прием.

Критерият с най-голяма тежест е за случаите, в които постоянният адрес на родителя/настойника съвпада с настоящия адрес и е в прилежащата територия на училището. Вторият критерий е настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес. Третият критерий е настоящ адрес на родителя, различен от постоянния адрес, четвъртият - настоящ адрес на родителя, съседен на административния район на най-близкото училище.

„Това означава, че ако родителят живее от другата страна на булеварда, граница на двата административния района, родителят ползва тези точки, защото се намира в непосредствена близост”, обясни Чобанов.

Последният критерий е настоящият адрес на родителя/настойника на територията на цялата Столична община. Тоест така се дава възможност и на родители, които живеят в другия край на София, да търсят прием за детето си в училище, което не се намира в техния административен район.

Друга група критерии са участие на децата в подготвителни групи на училищата, което ще дава точки при прием. „Около 150 общински училища предлагат групи за 5- и 6-годишни деца. Осигурява се плавен преход от тези групи към първи клас”, посочи Чобанов.

Други важни критерии са допълнителни точки, ако детето има брат или сестра, обучаващи се в същото училище, както и адрес на месторабота на един от двамата родители в административния район на училището.

Социалните критерии дават предимство на деца с починали родители, един или двама, деца с трайни увреждания над 50 процента, деца от многодетни семейства, осиновени деца. Така се гарантира, че децата със специфични социални потребности ще бъдат приети в първи клас.

Правилата влизат в сила от новата учебна година.