Гражданите ще могат да подават сигнали за неправомерни действия на униформени служители, осъществяващи проверки и контрол на пътя, съобщиха от пресцентъра на МВР. Инструкция за организацията на работа и реда за осъществяване на дейността по пътен контрол, влязла в сила на 10 септември, регламентира случаите, при които патрулите, осъществяващи пътен контрол, ще спират водачи на превозни средства. Те са когато:

- има видимо нарушение на правилата за движение по пътищата;
- има явни неизправности на пътното превозно средство или разположението на товара създава опасност за участниците в движението
- начинът на движение и поведение пораждат съмнения към водача за преумора, употреба на алкохол или друго упойващо вещество
- съществуват данни или предположения, че водачът е участвал в пътно-транспортно произшествие или в извършването на престъпление.

Въведени са мерки за вътрешен контрол. Министерството на вътрешните работи разчита и на сигнали за неправомерни действия от патрулите, които осъществяват проверки и контрол на пътя /служители на Пътна полиция и на Магистрална полиция.

Гражданите могат да подават информация на имейл адрес kat-signali@mvr.bg на интернет страницата на ведомството. В сигнала трябва да бъдат посочени дата, час и място, обстоятелствата, при които е станало спирането, както и данни за екипа - полицейски номер изписан на капака на патрулния автомобил, регистрационен номер на автомобила, име или номер на служител или служителите.