Най-малко 143 училища в страната са под прицела на Комисията за защита от дискриминация. Поводът - критериите им за прием на ученици в първи клас.

Спорните моменти в класирането, според комисията, са даване на преимущество на деца на родители, които работят в държавни или общински институции.

КЗД е образувала преписка за дискриминация и първото й заседание е утре.

Комисията се ангажира след отменената от съда наредба за класиране и прием на ученици в Столичната община, която бе оспорена и от прокуратурата.