Уникална колекция от икони от 18 - 19 век е изложена в криптата на храм "Свети Висарион Смолянски". Колекцията включва 50 икони, дарени от основните ктитори на храма.

Най-старата датира от втората половина на 18 век и е на зографа Захарий Стари.

Има икони и на Тревненската и Самоковска школа, както и икони от Русия. Три от тях са на Димитър Зограф.

„За Димитър Зограф и Йоан Иконописец като представители на Самоковската школа мога да кажа, че Смолян само може да се гордее, че притежава такива прекрасни произведения, тъй като самите експонати, които са в музейната сбирка, са от зрелия период на двамата автори. Това са автори, които са били избрани от игумена на манастира във Великата лавра на Атон, да изпишат там стенописите", заяви изкуствоведът Мирела Стойкова.

„Идеята ни е била да покажем по какъв начин едни и същи светци , както и едни и същи сцени от Евангелието са интерпретирани от различните епохи и различните школи", допълни Ирина Баткова, съставител на експозицията.