Мъжете плащат с до 50% по-висока цена за застраховка "Живот" от жените. Само след няколко месеца – на 21 декември, тази практика ще бъде забранена заради дискриминацията между половете. Това ще промени цените на застраховките и на някои пенсии, изплащани от доброволните пенсионни фондове.

Една от причините за по-високата цена на мъжката застраховка, са данните за смъртността. Те показват, че животът на представителите на силния пол е по-кратък.

Доброволните пенсионни фондове също няма да могат да правят разлика между двата пола, когато изплащат доживотните пенсии. Актюери прогнозират, че мъжете, които се пенсионират след 21 декември, ще получават от доброволния си фонд с 8% по-малки суми , а жените с 6% по-големи от пенсиониралите се преди тази дата. За срочните пенсии обаче няма да има промяна.