Главният редактор „Новини” на bTV Гена Трайкова влиза в националната Комисия по журналистическа етика през януари.

Тогава работа в Комисията започват още единадесет известни журналисти и медийни експерти - Бойко Василев (БНТ), Даниела Тренчева (Нова телевизия), Иван Бедров (Клуб Зет), Илия Вълков (Дарик радио), Весислава Антонова (Капитал), Невена Праматарова (БНР) и Ивайло Цветков. В нея влизат още медийните експерти: адв. Александър Кашъмов, проф. Нели Огнянова и доц. Райна Николова. 12-ят член е Петя Миронова, която е и председател на комисията по етика в Съюза на българските журналисти (СБЖ).

Те ще разглеждат жалби за нарушения на Етичния кодекс на българските медии, приет през 2004 г., ще отправят принципни препоръки за добрите професионални стандарти и ще бъдат посредник между медиите и гражданското общество.

Членовете на комисията бяха избрани от съвета на учредителите на Фондация „Национален съвет по журналистическа етика”, в която влизат представители на едни от най-влиятелните медийни организации в България – Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори - АБРО, Съюза на издателите в България, СБЖ, Центъра за развитие на медиите.

Фондацията е създадена през 2005 г. и досега работеха две комисии – по етика в печатните и по етика в електронните медии. Съветът на учредителите обаче реши, че занапред по-ефективно ще бъде всички жалби да се разглеждат от една комисия с широка медийна и професионална представителност. Решението е било взето след анализ на досегашната практика в саморегулацията, предвид развитието на медийната среда през изминалите девет години и след консултации с представители на журналистическата гилдия и медийни експерти, посочват от организацията.

Покана да номинират членове на комисията беше изпратена до повече от 500 медии, медийни организации и журналистически дружества.

Във Фондация „Национален съвет за журналистическа етика” са убедени, че работата в единна Етична комисия и с доказани експерти, каквито са избраните членове, отговаря по най-добрия начин на изискванията на мултиплатформената медийна среда.

Прилагането на Етичния кодекс на българските медии не препятства въвеждането на детайлни вътрешни етични правила, каквито съществуват в отдените медийни организации, посочват още от Фондацията.