Местят децата от SOS Детското селище в Дрен – в София и Перник. Промяната се приема с недоверие от местните хора в селото, които се опасяват, че ще останат без работа.

По обед в община Радомир се провежда извънредна сесия на Общинския съвет с една единствена точка – обсъждане на промяната в SOS детски селища.

До края на годината децата и приемните семейства ще бъдат преместени в двата големи града - София и Перник. Ще бъдат настанени в апартаменти и къщи, като екипите, които ги подпомагат, ще продължат да се грижат за тях. Целта според организацията е по-добрата интеграция и социализация на децата.

Всичко това е част от стратегията за развитие на SOS детски селища до 2020 година и оптимизиране на разходите. Ключово значение има и социално-демографският фактор.

В селото населението е застаряващо, все по-малко деца се раждат, младите мигрират към големите градове. Възможностите за развитие на децата от селището според организацията са ограничени. Местните хора обаче се страхуват, че ако децата си тръгнат селото ще запустее още повече.

Миглена и Пламен са едно от 12-те приемни семейства в Дрен. Гледат деца от няколко години, в къщата сега има четири.

„Ние сме с тях 24 часа, приемаме техния живот за свой – техните радости, техните болки, ние споделяме техните чувства и това, което ги вълнува, а и те нашите”, казва Миглена Петкова.

Сега пред голямото семейство стои предизвикателството да поемат нов живот.

„За наше съжаление в Дрен децата намаляват, младите хора - също. Получава се една обратна интеграция – децата от SOS селището са мнозинството в училището. Това създава затруднения в работата в училището, отразява се и на децата и на тяхното ниво. За нас най-важното е те да получат повече възможности за развитие, по-добро образование, по-добра медицинска грижа” ,обясни директорът на Десткото селище Мариян Дянков.

Психолози подготвят децата за промяната. В селото реформата в SOS селището се приема като социална катастрофа. Детската градина ще се затвори, ще се затвори училището и 100 къщи в селото остават без заплати, а тука всяка къща е с по една заплата – 100 семейства остават гладни.

„В крайна сметка децата не може да бъдат заложници на местни интереси и международната организация и ние сме приели, че за тях е добре д а бъдат в градска среда”, заяви Дянков.

Под въпрос остава и съдбата на базата на SOS детското селище. Земята, на която е изграден комплексът, е общинска, а къщите са собственост на международната организация.

„Не знам какви ще са предложенията, не знам колко струва терена, не знам колко струва издръжката, никой няма интерес това да се разруши”, коментира кметът на Радомир Пламен Алексиев преди сесията на Общинския съвет.

Общината и организацията трябва да намерят общо решение за комплекса.