Българите са по-незаинтересовани от Европейския съюз в сравнение с останалите европейски граждани. Това показват данни от проучване на Евробарометър, проведено в края на миналата година, които бяха разпространени от Европейския парламент.

Според изследването 55% от българите и 43% от гражданите на останалите страни в Евросъюза не се интересуват от него.

Въпреки това, на въпрос дали мислят, че членството в ЕС е нещо добро, положително отговарят 53% българите, а отрицателно – само 8%.

Според една трета от българските граждани пък членството „не е нито добро, нито лошо”.

Като цяло в страните от ЕС преобладава мнението, че отделните държави трябва да могат да предприемат действия, дори и не всички членки да са съгласни да участват в тях. Мнозинството българи обаче – 46%, смятат, че е редно да се изчака, докато всички страни постигнат единодушие.

Повече от 60% от всички участници в допитването са на мнение, че интересите на страната им ще бъдат по-добре защитени от ЕС на фона на заплахите от арабския свят и Китай.

По материали на БТА