Нова изложба в София показва 3D принтирани обекти – прототипи на беседки, на електромобил за голф, на мотоциклет предназначен за придвижване в градска среда. Освен това има и предмети, които можем да ползваме  в бита, като шах например, или стол.

80% от частите на малък крачещ работ са направени на 3D принтер. Изключение правят само батерията и електронните компоненти. Роботът би могъл да се ползва при игри на деца със специални образователни потребности, но и при инциденти ако е оборудван с камера. 

Ако има химична авария, там  не може хора да достигнат ако средата е такава, че има разрушения, роботчето би могло да се придвижи за разлика от автомобили и друга техника, обяснява инж. Иван Чавдаров.

От пресована хартия с 3D принтиране са направени и фигури, които показват римската култура от двете страни на Дунав у нас и в Румъния. Сред тях има предмети от бита на римляните, като детски гирачки, но и  лица на велики владетели като Марк Аврелии.

С голяма част от тези фигури е направена изложба в музеите в Русе регионален русенски музей и в музея в Констанца, като идеята е да създадем такива реплики, чрез които да популаризираме тези места и да ги обогатим с туристи, разказва Диана Кинанева.

А с 3D принтер могат да се правят и лампи. Стават готови за около 8 часа, някои са направени само от полимери, в други има добавено дърво и метал. Иновативно, но скъпо. Цената им е около 120 лева.

Тези лампи биха издържали доста повече време, защото една лампа от стъкло винаги има риск при определени обстоятелства да бъде разрушена, докато тези са изключително еластични и здрави - казва Волен Валентинов.

На изложбата има показани и 3D бижута. Основната част от тях са направени от пресована царевица, като идеята на авторите е била да се ползва био разградим материал, за да не замърсяват околната среда.