Нов трус в социалната сфера – социалното министерството и парламентът спешно променят закон след решението на съда, с което се отменя начина за изчисление на интеграционните добавки за хората с увреждания. Ако правният вакуум не бъде преодолян бързо, има риск за плащането им. 

Съдът отмени начина, по който се изчисляват добавките за транспорт и за телефон, тъй като той противоречи на закона. Около половин милион хора с увреждания получават такива добавки.

Размерът им зависи от гарантирания минимален доход. Месечната добавка за транспорт например е 15 на сто от дохода или около 11 лева. Сумата е еднаква за всички хора с увреждания, които имат право на нея.

Според съда  добавките трябва да са съобразени с индивидуалните потребности, както казва и закона.
Затова магистратите отменят текстовете за размера, дописани с правилник. А това води до правен вакуум – няма ред за изчисление на добавките.

Социалният министър Бисер Петков спешно изработи промени в закона и поиска от депутатите да ги внесат като свои, за  да се гласуват по-бързо.

За заварените случаи риск от прекъсване на плащанията няма, но за новите – има.

Спешните поправките реално няма да променят размера на добавките. За тези за обучение няма да се изисква документ, удостоверяващ продължителността му, което значително ще облекчи достъпа до помощта.