Незрящите хора у нас вече могат самостоятелно да извършват операции на банкомат. За първи път е въведена звукова система, която улеснява хората с нарушено зрение в използването на устройствата.

Димитър Димитров е преподавател по информационни технологии и е незрящ. С помощта на звуковите инструкции, внедрени в банкомата, той вече може самостоятелно да тегли пари, да променя своя пинкод, както и да извършва и други операции без чужда помощ. За целта са му необходими единствено слушалки.

„Системата не е нещо много сложно, но решава един много голям проблем на незрящите хора, а именно да ползват този тип устройства - банкоматите, защото те не са озвучени“, обяснява Димитър Димитров.

Системата със звуковите инструкции е внедрена в 60 устройства на територията на цялата страна. Засега се предлагат от една банка у нас.

Банкоматите работят с всички карти, няма изисквания, тоест в тази част те работят като стандартни банкомати“, обяснява Никола Бакалов, гл. изпълнителен директор на банката.

Проверихме дали и други банки предвиждат адаптирането на устройства за използване от незрящи хора. Някои от тях обсъждат тази възможност, но имат съображения относно осигуряването на максимална сигурност в процеса на теглене. От банката, поставила устройствата, гарантират за тяхната защита.

„В частта „Сигурност“ банкоматите са подсигурени така, както и стандартният потребител“, твърди Никола Бакалов.

В очакване на повече устройства, които да са достъпни и за незрящи хора, Димитър обучава все повече хора на новите технологии, които улесняват живота им.