Недопустим пропуск на институциите, който показва и отношението на чиновниците към една от уязвимите групи в нашето общество. Хората с намалено зрение не могат да използват обществените сайтове в България, защото почти половината от тях не са пригодени за тях. А равното право на хората с увреждания е от национален приоритет.

Християн Димитров и съпругата му Силвия са напълно незрящи, но това не ги спира да искат да „сърфират“ свободно в интернет. Християн е студент по право и сам открива, че голяма част от страниците на публичната администрация не са съобразени със софтуера на незрящите.„В момента съм отворил сайта на "Националния осигурителен институт". Това, което казва „ало, ало“ всъщност не знам какво точно има на екрана, защото не ми го изчита“, казва Християн Димитров.

Така е и в следващия пример със сайта на Министерството на здравеопазването.

„Има някакво поле, може би трябва нещо конкретно, ако ни интересува или и аз не знам. „Ало, ало, бътън“ - това е бутон, обаче какво означава този бутон. Може би като въведеш това, което търсиш, да го натиснеш, за да те отведе. Не знам какво точно има предвид“, обясни мъжът.

Задължение да контролират адаптирането на интернет страниците на институциите със софтуера за незрящите е на Министерството на електронното управление. Оттам признават, че 50% от сайтовете са недостъпни.

„Естествено когато говоря за контрол, не говоря за контрол като контрол. Говоря ние всички заедно и съвместно да направим така, че хората с увреждания да имат равен достъп до електронните услуги. До момента са проверени 2020 интернет страници на публични институции, от които 50% са достъпни“, каза Гергана Колешанска - директор на дирекция "Стратегии и политики за електронно управление".

Санкции обаче няма.

„Имаме право да санкционираме, по-скоро обаче усилията ни са насочени заедно с тях. Да направим така че страниците и информацията, която те предоставят, да бъдат достъпни. Много лесно е да отидем и да глобим с някаква сума даден административен орган. Ще си платят глобата и в крайна сметка услугите отново няма да бъдат достъпни“, обясни Колешанска.
 
С Християн откриваме и друг проблем, свързан с качените файлове в сайта

„Има PDF файлове, което за говорещата програма няма как. Тоест PDF файла говорещата програма, не може да го чете. Повечето неща не ги чете“, каза мъжът.

„Знаем и не само с PDF файловете. Имаме множество жалби. Мога да дам един пример. Получихме жалба от незрящ човек, който не можеше да си извади електронно свидетелство за съдимост. Може би когато искате да постъпите в даден сайт или дадена услуга ви излиза така наречената „капча“ тоест няколко снимки. В тях ви пита на колко от тези снимки е изобразен велосипед и вие трябва да посочите 2 или 3. Това е абсолютно невъзможно за незрящ човек. Получихме такава жалба към Министерство на правосъдието. Съвместно с тях отстранихме този проблем. Така че потребителят да успее да извади в крайна сметка електронното си свидетелство за съдимост“, заяви Колешанска.

С подобен проблем се среща и нашият герой.

„Другият проблем, който се появява, е когато правим някаква регистрация накъде, примерно да си направим мейл или нещо от този род, и изпращат разни кодове с картинки, за да потвърдиш и съответно да направиш. Тези кодове също не ги чете четящата програма. Трябва помощ от зрящ човек“, казва Християн Димитров.

А от Министерството на електронното управление съветват да се пускат жалби за по-бърза реакция.

„Има много случаи и ние съответно реагираме своевременно“, обясни директорът на дирекция "Стратегии и политики за електронно управление".

Изпратихме запитване до Министерствата на здравеопазването и НОИ защо сайтове, които са от изключително значение за хората, не са пригодени за незрящите.

Позиция на министерството на Здравеопазването: „В отговор на Вашето запитване Ви информираме, че Министерството на здравеопазването има системен интегратор на данни, с който е сключено рамково споразумение. Предмет на рамковото споразумение е и създаването на нов сайт на МЗ. Такъв е предвидено да бъде разработен до края на м. март 2023 г.“

Позиция на Национален осигурителен институт: „В десния край на началната страница на сайта на НОИ е опцията за хора с намалено зрение.“