Бум на желаещите да притежават интернет адреси на кирилица. За по-малко от два месеца заявките са над 4000, но не липсват и куриози.

В момента тече предварителният период – всеки може да запази имена на кирилица, но не трябва да има дублиране. Ако искате да регистрирате страница „София.бг”, например, няма да ви бъде позволено, защото домейните от този тип са запазени за институциите.

Предварителният период е от 8 февруари до 8 май. Дотогава можете да запазите интернет страница за ваш проект или фирмата си, ако отговаряте на следните изисквания:

Да съдържа минимум 3 и максимум 63 символа

Едно лице или фирма има право най-много на 100 заявки

Името да е прилично, тъй като вече има заявки за нецензурни трибуквени домейни, които няма да бъдат уважени.

Доц. Александър Найденов от УНСС от години притежава домейна statistika.bg, но на латиница. Чрез страницата той общува със студентите си – там качва лекциите си, различни презентации и материали, нужни за преподаването му. Той е подал заявка за същото име и на кирилица.

Най-популярните думи от българския речник вече са заявени и то по няколко пъти, като с предимство са сайтовете на държавните институции, а после се проверява дали има учредени фирми на това име и накрая заявките на гражданите според реда на подаването им.

Най-важният принос на домейните се очаква да бъде използването на специфичните букви ю, я, ч, ще, които сега нямат еднозначно изписване.

Ако регистрирате сайт на кирилица, то аналогичният му вариант на латиница също е валиден.

Вече са се появили и така наречените интернет търговци, които запазват популярни домейни с цел после да ги продадат за повече пари. Така един час след започването на регистрацията вече имало 200 заявки с най-популярните думи от езика ни.