Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно онлайн заседание днес.

Съветът ще обсъди Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., както и Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

На заседанието ще бъде разгледан също Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.