Граничните полицаи ще могат да осъществяват оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления не само до 30 км от граничната бразда, но и на територията на цялата страна, решиха депутатите с първото четене на поправките в Закона за МВР.

Мерките се налагат от засиления миграционен натиск, който пораждал различни казуси – разследването започва в граничната зона, а когато нелегалните мигранти преминат в района на областна дирекция, трябва да се прехвърли цялото разследване на съответния компетентен орган.

Урежда се осигуряване на дългосрочно и устойчиво изискване за професионалната подготовка на разследващите полицаи. В бюджета на МВР има предвидени средства за курсове за първоначална професионална подготовка за всички служители.

С измененията на първо четене бяха одобрени и промени в други закони, например Закона за движени по пътищата.

Предлагат се по-високи глоби за водачи на тежкотоварни МПС, които нарушават забранителните знаци, още повече, ако с това се създава опасност за движението и се рушат пътните настилки.

Сега санкцията е 30 лв. за шофьор, който навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, а за неспазване предписанието на пътните знаци, ако е създадена непосредствена опасност за движението, се налага глоба в размер 150 лв.

Тези санкции не са достатъчно ефективни, поради което се предлага глобата да се завиши от 500 до 3000 лв.

Въвежда се понятието „е Call” в съответствие с националното и европейско законодателство. Това е спешно повикване от превозно средство на номер 112, направено автоматично за осъществяване на звукова връзка между пътниците и най-подходящия център за приемане на спешни повиквания.

Според ресорния зам.-министър Красимир Ципов на полицаите за сектора ще бъдат дадени допълнително 30 млн. лв. В тази сума са включени парите за постижения и парите за облекло.

По думите му продължава и диалогът със синдикатите, така че е възможно заплатите на полицаите да бъдат увеличени с 15%, което се равнява на около 100 лв. при основна заплата от около 700 лв.

Вижте още във видеото: