31 професионални направления, за които университетите да получават допълнително финансиране, са включени в проекта на Министерство на образованието и науката, който е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на ведомството.

Педагози, химици, физици, математици и инженери - от такива специалисти държавата има нужда. Сред приоритетните направления попадат Архитектура, Ветеринарна медицина, Транспорт, корабоплаване и авиация, Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, Хранителни технологии, Животновъдство.

Министерството обмисля да ограничи приема за икономически специалности. Данните сочат, че в момента една трета от студентите учат икономика, администрация и управление.

Докато се провежда реформата, студенти поемат нещата в свои ръце. "Студентската мрежа на България" е социална мрежа, но не за запознанства, а за споделяне на учебно съдържание.

В Studentite.bg потребителите могат да задават въпроси по научни области, да споделят учебно съдържание и опит.

Създатели на онлайн платформата са двама студенти. За няколко седмици в платформата се регистрират над 2000 потребители.

Валери Драганов, съосновател на "Студентската мрежа а България, обясни, че целта е не толкова да се запълни празнина или дупка, а по-скоро да се даде възможност на хората да поемат инициатива.

Технически платформата е реализирана от БАН. Когато предложението дошло, младежите помислили, че се шегуват с тях. Двамата обмислят скоро да създадат рейтингова система за потребителите. Активните студенти ще трупат точки, а профилите им ще бъдат видни за работодателите.

Министерство на образованието променя и правилата за определяне на броя на приеманите студенти и докторанти в държавните университети, както и начина на финансиране. Той ще зависи от професионалната реализация на висшистите.  

„Политиката на държавата следва да бъде насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности, и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда” – се казва в доклад на министъра на образованието Меглена Кунева.