Минималната заплата за главен учител ще е 836 лв., а за старши учител – 792 лв. Минималното възнаграждение на училищен директор от 1 септември, вече ще е 950 лв., а на заместник-директорите – 887 лв.

Снимка: bTV

МОН обяви минималните работни заплати в училищното образование от 1 септември 2017 г след обещаното от управляващите увеличение с 15%. Публикувани са промените в Наредба №4.

Учителите, възпитателите, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, треньорите по вид спорт, рехабилитаторите на слуха и говора ще получават заплати, които започват от 760 лв.

Въвеждат се и две нови допълнителни трудови възнаграждения за педагозите. От 1 януари 2018 г., 4% към заплатата ще получават учителите, които участват в съвместните екипи за обхващане и задържане на ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст. Същият процент ще получават и педагозите, които провеждат допълнително обучение на учениците, които не са усвоили учебната програма, както и на деца, които не владеят български език.

Кабинетът взе решение днес за 80 млн. лв. допълнително за учителските заплати, които са нужни за 15-процентното увеличение.

Министърът на образованието Красимир Вълчев увери, че увеличението е опит за привличане на повече свежи сили в средното образование и първа стъпка към обещанието за двоен скок на възнагражденията.
Справка на министерството показва, че почти 87% от учителите са жени, а почти една трета от всички преподаватели са над 56-годишни.

Достатъчно ли е увеличение с 15% на учителските заплати?