Повече от половината българи не могат да си позволят да отидат на почивка това лято. За 52% от населението летният отдих е над жизнения му стандарт, сочи изследване на Националния център за изучаване на общественото мнение.

Повечето от хората, които ще се лишат от ваканция, са над 60-годишни, жители на малките градове и селата, с основно и по-ниско образование, както и хората с по-нисък от средния жизнен стандарт. Това са социално-демографските групи, които от години не могат да си позволят летен отдих, сочи изследването.

Увеличава се обаче процентът на българите, които ще почиват това лято – 48%, като така се приближаваме до предкризисната 2007 година. Сравнение с 1993 година пък броят на почиващите е нараснал четири пъти. В зората на демокрацията възможност за лятно пътуване са имали едва 11% от населението.

Анализаторите констатират, че има пряка връзка между възрастта на човек и намерението за почивка. С увеличаването на възрастта намаляват и възможностите на хората да си позволят летен отдих.

Най-младите българи на възраст до 29 години са най-малко склонни да се лишат от почивка през лятото – 77% от тях ще си позволят летен отдих. Това е с 10% повече, отколкото през миналата година.

Младежите са по-непретенциозни към битовите условия, при които ще почиват и могат да си позволят туристическите услуги на по-ниска цена. Освен това част от младите хора разчитат и на финансовата подкрепа от родителите си.

Високообразованите българи са друга активно почиваща група от населението. За последната една година с 4% нараства делът на висшистите, които възнамеряват да почиват през лятото - от 62% през 2011 г. на 66% през 2012 г..

Снимка: Ладислав Цветков

С 8% повече българи със стандарт на живот над средния за страната ще почиват сравнение с 2011 г. Със същия дял от 8% се увеличава през тази година и делът на хората със среден жизнен стандарт, които ще си позволят ваканция – от 48% през 2011 г. на 56% през 2012 г.

Жителите на столицата и на големите градове почиват по-често в сравнение с жителите на по-малките населени места, сочат данните. През тази година летен отдих ще си позволят с 73 на сто от столичани - с 6 процента повече, отколкото през миналата година, и 63 на сто от живеещите в градовете - областни центрове - с 9 на сто повече, отколкото през миналата година. Най-голям дял от анкетираните - 24 на сто, предпочитат да почиват на море, 11 на сто - на планина, на село - 6 процента, а на вила - 5 на сто. Още не са решили къде да почиват 7 процента, а 2 на сто вече са ходили на почивка.

Помолени да отговорят каква сума биха отделили за своята лятна почивка през 2012 година, най-често българите посочват, че ще похарчат между 200 и 500 лева - 21 процента от анкетираните. До 1000 лева могат да отделят 11%, а повече от 1000 лева – 4%. 12% могат да си позволят почивка под 200 лева.

Като цяло няма съществени разлики в сумите, които хората ще отделят за своята почивка в сравнение с миналата година.