Конституционният съд отмени санкциите за негласуване на избори, което по Изборния кодекс е задължително.

Решението е взето с 11 гласа „за”, в отсъствието на един съдия. С него се отменя целият текст на чл. 242а от Изборния кодекс, който е в сила от май миналата година.

Той предвижда, че който не е гласувал без уважителна причина в два поредни избора от един и същ вид, се заличава от списъка за следващите избори.

Формално задължителното гласуване, което е регламентирано в друг член на Изборния кодекс – чл. 3, остава, но вече от неупражняването му не следва нищо.

Съдът беше сезиран от омбудсмана Мая Манолова, защото според нея става дума за право, а не за задължение.

Другата седмица Конституционният съд трябва да обяви и мотивите към днешното си решение.

Вижте още във видеото: