След разследването на репортера ни Стоян Георгиев за хора, които са се оказали длъжници, без дори да подозират това, Камарата на частните съдебни изпълнители започна пълна проверка на твърденията и обстоятелствата, изнесени в предаването „Тази сутрин“ с участието на частния съдебен изпълнител (ЧСИ) Иван Чолаков от 9 февруари.

Освен дисциплинарна отговорност пред камарата, всеки частен съдебен изпълнители носи лична отговорност за своите действия и при установяване на нарушения, ще му бъде потърсена пълна отговорност съгласно закона, обявяват от камарата.  

Организацията на частните съдебни изпълнители заявява и че ще предложи създаването на работна група към Министерството на правосъдието, която да обсъди и подготви законодателни промени, предотвратяващи възможностите за измами в хода на принудителното изпълнение, включително отпадане на записа на заповед като документ, даващ основание за незабавно изпълнение.

От камарата поискаха и право на отговор по повод твърденията за работата на КЧСИ, изнесени от гостуващите в студиото Димитър Байрактаров, Десислава Филипова и Димитър Ганев, за липсата на контрол от страна на камарата и невнасянето на ДДС от страна на ЧСИ.

През 2016 г. Дисциплинарната комисия на КЧСИ, в която участват и представители на Министерство на правосъдието, т.е. не само членове на камарата, е постановила 63 решения. Сред тях има рекордните шест лишавания от права, две предупреждения за лишаване от права, 38 глоби и четири порицания.

През 2016 г. Съветът на КЧСИ е поискал образуването на 30 дисциплинарни производства срещу ЧСИ. За сравнение през 2015 г. тези искания са 19, през 2014 г. – 18, а през 2013 г. – 12.

Решенията на Съвета на КЧСИ за търсене на дисциплинарна отговорност през 2016 г. са два пъти повече от тези на Министерството на правосъдието – една от контролиращите  дейността на ЧСИ институции.

За последните две години са извършени проверки на всички кантори на ЧСИ в страната, част от които доведоха и до образуване на дисциплинарни производства, посочват от камарата на частните съдебни изпълнители.  

Коментарът, че ЧСИ събират милиарди, а не внасят ДДС върху тях, издава професионална некомпетентност. ДДС се дължи не върху възстановените суми на гражданите, бизнеса, общините и съдилищата, а само върху таксите на ЧСИ. В същото време данните, които са част от публична статистика на камарата, показват, че за 10 години от съществуването на ЧСИ над 620 млн. лв. са постъпили директно в държавния бюджет от събрани публични вземания, данъци и осигуровки.

Относно твърденията и обвиненията на адв. Ганев към съдебния изпълнител, че дори студентите по право познават института на погасителната давност, същите тези студенти много добре знаят, че давността не се прилага служебно.

Заинтересованата страна трябва да отправи възражение за изтекла давност и то пред съда, а не пред ЧСИ, посочват още от камарата.