Каква е съдбата на военните гробища у нас и кой носи отговорността за поддържането им? Тези въпроси възникват пред вида на гробището в Петрич.

Сигнал получихме от близките на загинал по време на Втората световна война. Редник Димитър Христов е жив в паметта на близките си. Погребан и в градските гробища на Петрич.

В тези гробища лежат костите на 43-ма български войници, но днес мястото не прилича на военно гробище.

Когато семейството на войника отива да почете паметта му, намира мястото потънало в бурени.

Недка Георгиева открива план на Българското военно гробище от 1944, от който ясно личи разположението на гробните места, определени за българските войници.  На мястото на военните гробове изникват нови – граждански, а парадоксът не е един – новите тленни останки се полагат върху тези на българските войници. А на метри от заличеното българско военно гробище се намира германско – добре поддържано със средства от Германия.

Никой от работещите в гробищния в парк не знае къде можем да открием гробовете на българските войници
 Недка започва битка с общината, от която й обещали да направят поне костница. Днес твърдят, че процедурата по определяне статута на българските военни гробове е задвижена.