Миналия четвъртък на сметище в плевенското село Брестовец бяха открити радиоактивни отпадъци.
В този случай опасност за здравето на хората нямаше, но екип на bTV провери как и къде се съхраняват опасните отпадъци и какъв е регламентът.

Близо до София, в Нови хан е едно от двете национални депа за радиоактивни отпадъци. Посетителите се посрещат от тройна ограда с бодлива тел, строг пропускателен режим и задължителен инструктаж.

„Не трябва да пипате нищо самоволно, задължително питате дали може”, посочва специалистът по техника на безопасност Любен Андреев.

Всяка седмица тук карат радио-активни отпадъци от цялата страна. До бариерите на хранилището, за отпадъците отговарят тези, които ги произвеждат - предприятията, селското стопанство, лечебните заведения.

„Приети в хранилището за радиоактивни отпадъци, те стават собственост на държавата. Така че намерени източници на нерегламентирани сметища са по-скоро обект на недобросъвестност от страна на ползвателите на тези източници”, коментира главният инженер от Специализирано поделение за радиоактивни отпадъци в Нови хан Августин Найденов.

В депото има две зони - надзиравана и контролирана. Телевизионният екип е допуснат единствено в първата. Зад железен портал се намира така наречената контролирана зона на хранилището. В нея са площадките на които се съхраняват радиоактивните отпадъци. Те се преработват в специални помещения и след това се пазят в стоманени контейнери, облицовани с олово.

Някои ще бъдат източник на радиация още хиляди години, както материалът, открит в плевенско - Радий 226, който се получава при разпад на урана. „Радий 226 е радиоактивен изотоп. Такива изотопи има навсякъде в природата. Стават опасни, когато са в големи количества, когато са струпани на едно място. Стават още по-опасни, когато се погълнат или вдишат”, обясни ядреният физик Николай Николаев.

Всички отпадъци от Нови хан ще бъдат пренесени в новостроящото се национално хранилище в Козлодуй. То ще бъде готово през 2015 г.