В София ще стане ясно първото класиране на децата, кандидатствали за прием в общинските детски градини, ясли и училища.

Класирането ще се извърши в сградата на Столичната община под граждански контрол. Резултатите ще бъдат публикувани в събота, 11 май.

Припомняме, че тази година има промени в точките, които получават родителите при кандидатстване. През 2018 г. за хиляди деца нямаше места в детските заведения.

По данни на НСИ към 31 декември 2018 г. в страната функционират 840 самостоятелни детски ясли и яслени групи с общо 33 226 места в тях. Децата в детски ясли в края на годината са 31 939, като 16 449 от тях са момчета, а 15 490 - момичета. Осигуреността с места в детски ясли към 31 декември 2018 г. общо за страната е 17.3%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 16.6%.