Иван Гешев да бъде изваден от списъка за охрана по Закона за МВР и Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателно производство, предлага председателят на Народното събрание Ива Митева. Предложението ще е част от нов законопроект за промяна в Закона на НСО.

„Кръгът от лицата трябва да се редуцира. Тримата големи трябва да са под охрана. За всички останали специализираният транспорт на НСО трябва да се ползва и от членовете на Конституционния съд“, каза Ива Митева.

В момента главният прокурор Иван Гешев ползва възможност за охрана по три закона – Закона за МВР, Закона за защита на лицата и Закона на НСО.

„Предлагам да отпадне възможността за закона за МВР и за защита на лицата и да остане само ползването на специализиран транспорт“, уточни Митева.

Тя коментира, че в случай на застрашеност с мотивирано решение на комисията може да се постави лична охрана.

Гешев от своя страна каза в правна комисия, че няма проблем с това и коментира, че вероятно ще е първият главен прокурор с частна охрана.

Според нея останалите категории също трябва да бъдат редуцирани – зам.-председателите на НС, членовете на Министерски съвет, както и кметът на София трябва да бъдат извадени от списъка за лица със специализиран транспорт.

„НСО не е транспортна фирма и би трябвало возенето на администрацията да става по съответния ред“, коментира Митева.