Работна група ще изготвя оценка на действащата нормативна уредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в минно-суровинния отрасъл. Инициативата е на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, предаде пресцентъра на ведомството. Целта е държавата да защити по-добре интереса на работниците когато концесионера не е изпълнил нужните условия за безопасност.

Екипът от специалисти смята да актуализира остарелите правилници за безопасност в мините, с цел да се осигури ефективно функциониране на регионални минно-спасителни служби.

„Държавата трябва да се върне на мястото си и да заеме категорична позиция по осигуряване безопасни условия на труд и осъществяване на постоянен контрол. Тежкият инцидент в рудник „Ораново“ показа, че има пропуски в нормативната уредба, чието отстраняване на търпи отлагане“, посочи министър Драгомир Стойнев.