Затягат контрола за вредните химикали в детските играчки у нас. Четири пъти по-малко ще е допустимото съдържанието на хром по повърхността им.

Все повече хора следят за качеството на детските стоки, обясняват търговците.

Хромът е едно от опасните вещества, които може да съдържат играчките.

"При хрома дозата при един възрастен е 30 микрограма, а при едно дете може да варира между 5 и 11. Той има ефект върху функцията на черния дроб. Може да направи т.нар. рабдомиолиза, може да се отрази на въглехидратната обмяна”, обясни д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар.

В по-големи количества този метал има и канцерогенен ефект. На пазара Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършва контрола.

Новите изменения влизат в сила от 18 ноември.