Засилването на обмена на опит между главните архитекти на Прага, Братислава и София бе една от обсъдените теми по време на „Международния научнопрактически семинар ЕДА 2023 -  иновативно метро, железопътни пътища и интермодални центрове – 2030“.

В рамките на форума бе проведена среща на посланиците на Чехия в Република България и Словакия в Република България със заместник кмета на Столична община и Главен архитект на столицата София, при която бяха обсъждани въпроси на развитие на взаимоотношенията в областта на архитектурата и градоустройството.

Организатори на семинара са посолствата на Чехия и Словакия със съдействието на НАГ Столична Община.

Бяха представени проектите на Карпатския тунел, метростанциите на Софийското метро и връзките им с друг вид транспорт, модернизацията на железопътната линия София-Драгоман-Сърбия.

Бяха обсъдени и темите за безконфликтния скоростен градски транспорт, разширяването на обхвата на комбинирания транспорт и зеления интермодален градски и крайградски железопътен електротранспорт.