Финален вот в Европейския парламент за Пакта за миграцията и убежището на страните в ЕС. Предвижда се въвеждането на „задължителна съпричастност“ между държавите за разпределяне на мигрантите в евросъюза, както и нов начин за определяне на държавата, която да разглежда молбите им за международна закрила. 

Приемане на мигранти

Принципът за солидарност между 27-те държави вече ще е задължителен. Така страните, които не искат да приемат мигранти, ще помагат на държавите „на първа линия“ като участват в други дейности - например да плащат вноска за всеки кандидат, когото откажат да приемат.  

Това изменя правилата на механизма на ЕС  „Дъблин III“. Според него държавата, в която нелегален мигрант стъпва за първи път, отговаря за разглеждането на неговия случай. Това обаче хвърли огромна тежест страни като Италия, Гърция и Малта, които приемаха по-голямата част от пристигащите по суша и море мигранти през последните години.

С новите правила регламентът ще се запази, но ще има допълнения, които позволяват преместването на процедурата по разглеждане на молбите на мигрантите в други държава от ЕС.

В рамките на тази система за преместване мигранти ще бъдат приемани най-малко 30 000 лица, търсещи убежище на година. За тези страни, които предпочитат да плащат, вместо да приемат мигранти, ще бъде определена годишна финансова компенсация в размер на 600 млн. евро.

Убежище и живот

В сила ще влезе и ускорена процедура за връщане на мигранти към родните им места, ако молбите за убежище не са приети. 

Документите за хората, търсещи убежище, които имат по-малки шансове да получат бежански статут, ще бъдат обработвани по-бързо, за да могат да бъдат върнати по родните си места. В тази категория попадат граждани на страни като Тунис, Мароко и Бангладеш. Техните молби ще се обработват в центрове, разположени недалеч от външните граници на ЕС.

Новият Пакт предвижда също нелегалните мигранти, влизащи на територията на общността, да преминават през проверки на самоличността и здравето, както и за сигурност, биометричен запис на лицата и отпечатъците. Цялата процедура може да отнеме до 7 дни.

Проверките ще има за цел да разграничат лицата, които се нуждаят от международна закрила, от икономическите мигранти.