Експерти от Института за пътна безопасност разкритикуваха Националния план за възстановяване и устойчивост на страната в частта му, касаеща безопасността на движение по пътищата.

Според тях е налице липса на експертиза в Държавната агенция „Безопасност за движението по пътищата“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ по отношение на пътната безопасност и устойчивото управление на пътната инфраструктура.

Допълват, че в плана няма обособен отделен раздел, който да третира тези въпроси и да даде цялостни мерки за подобряване на пътната безопасност чрез внедряване на Интелигентни транспортни системи.

„Към момента новите пътища и ремонтът на съществуващите пътища се свеждат само и единствено до полагане на качествен асфалт и осигуряване на условия за движение на МПС с пределно допустимата скорост. Това обаче по никакъв начин не прави новите и реновирани пътища безопасни“, коментират пътните експерти.

Те са на мнение, че движението с максимално допустимата скорост без възможност за предупреждение на водачите за пътно-транспортно произшествие или промени в метеорологичните условия, води до рязко увеличаване на риска от ПТП и смъртността на пътя. Според тях към причините може да се добави и наличието на остарели мантинели, които не отговарят на съвременните изисквания и са тотално амортизирани.

Експертите коментират, че тези условия на пътя се явяват престъпна небрежност от страна ръководството на ДАБДП и АПИ.

„В Националния план за възстановяване и устойчивост на България липсва дори и една дума за този проблем, което доказва, че ръководството им е пропуснало да заложи финансиране за изграждане на такива предпазни системи“, уточняват от Института за пътна безопасност.