Екипи да проверяват по домовете учениците с неоправдани отсъствия, предвижда проект на образователното министерство. 

По данни на МОН и на социалното ведомство, за миналата година неизвинените отсъствия са почти 7,5 милиона.  

Идеята на институциите е да намалят драстично броя на отпадналите от системата ученици.

За последните 3 години се наблюдава именно такава тенденция. В петиция против проекта обаче се подписаха над 5 хиляди учители.

В училище в Сливен за една година учителите са посетили 450 деца, за да ги върнат в клас. Само 26 от тях ще се върнат, а 112 са напуснали.

Медиатори, които познават децата и семействата им, също полагат усилия. Така са убедили майката на 11-годишния Асен, че детето трябва да учи.

"Ние отиваме, помагаме на учителките, събираме учениците за всичко, за изпити също пак", обяснява медиаторът Мариана Кирчева.

Домовете на отсъстващите ще се посещават от служители на детската градина или училището, МВР и социалните два пъти седмично, а не два пъти годишно, както досега.

Така ще установяват своевременно причините за отсъствията и ще прилагат конкретни мерки за предотвратяване отсъствието на децата и учениците.

Това обаче предизвика недоволство сред учителите. Защото така задълженията на родителите се прехвърлят върху образователните институции.

"Нека да има образователни медиатори, които да не са от учителските среди. Да са хора, които например познават спецификата, културата на този етнос...", отбелязва Мария Николова, учител в СУ "Георги Измирлиев" - Горна Оряховица.

Николова очаква, че ако част от учителите откажат да съдействат, това да се влоши и отношенията помежду им.

От министерството са на противоположна позиция. Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката, твърди, че учителят не работи единствено и само с учебника, той работи и с ученика и това е социална работа.

Проектът ще бъде подложен на публични обсъждания.