Двама служители на Регионална дирекция по горите - Бургас са наказани дисциплинарно с уволнение след получен сигнал  за подкуп, съобщават от Изпълнителната агенция по горите.

Сигналът е придружен с видеозапис, от който става ясно, че подкупът е взет по време на проверка в склад за съхранение и продажба на дървесина.

По случая са предприети незабавни действия от страна на Регионална дирекция по горите – Бургас и двамата инспектори са подведени под дисциплинарна отговорност.

Проведено е дисциплинарно производство като от служителите са взети писмени обяснения в съответния срок, съобщават от ИАГ.  Подробно са разгледани всички  доказателства за нарушението, включително виодеозаписът, който е изпратен заедно с подадения сигнал.

На служителите е наложено дисциплинарно наказание „уволнение за уронване на престижа на институцията, в която работят“. 

Случаят е предаден на  прокуратурата.