Изтече срокът, в който участниците в изборите за Народно събрание на 2 октомври трябваше да подадат информация за получените дарения преди старта на предизборната кампания.

Общият размер на декларираните парични дарения до днес следобед е 366 950 лева.
От Сметната палата напомнят, че информацията е динамична и постоянно се обновява в реално време.

Оттам ще проверяват чрез Агенцията за приходите и Националния осигурителен институт съответствието на приходите и разходите и дали лицата направили дарение имат тези доходи.

До този следобед едва три партии и две коалиции са изпратили информация за даренията си за изборите.

„Изборният кодекс позволява да се правят дарения и след приключване на изборната кампания и ние имаме констатирани такива случаи. Затова Сметната палата неколкократно е уведомила и е предложила на няколко народни събрания да разгледат възможността да се определи крайна дата за приключване на финансирането на предизборната кампания“, заяви председателят на Сметната палата Цветан Цветков.