Сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на улица „Мусала“ №1, в столицата, ще бъде затворена днес в 15 ч. за дезинфекция.  

От ведомството съобщават, че служител на администрацията е заразен с коронавирус.

24 часа няма да работят и гишетата за обслужване на гражданите, намиращи се в сградата.  В този период услугите, които се предоставят от АГКК ще бъдат изпълнявани по електронен път. 

Всички контактни лица на заразения служител в агенцията ще бъдат тествани.