Най-висока успеваемост на външното оценяване на четвъртокласниците имат учениците от Смолян, София-град и Варна.

На последните места по три от четирите учебни предмета се подреждат Шумен, Монтана и Сливен, а по БЕЛ - Монтана, Силистра и Сливен.

Най-ниските резултати са отчетени за въпросите със свободен отговор, които предполагат допълване и/или създаване на кратък текст.  За въпросите с избираем отговор се запазва тенденцията за висока постижимост.

За разлика от предходни години се отчитат по-високи резултати по критериите от диктовката.

Резултатите на четвъртокласниците  са напълно съизмерими с тези от предходните години, посочват от МОН. Най–високи продължават да са постиженията по човекът и природата. Тенденция към повишение показват и резултатите по БЕЛ (те са с 5,01% по-високи в сравнение с 2018 г. и с 6,02% по-високи  в сравнение с 2017 г.).

В изпитите от националното външно оценяване се включиха над 60 500 ученици от 1796 училища.