Увеличаване на основни социални разходи като пенсии, майчински и детски надбавки, вдигане на минималната заплата и запазване на мерките за подпомагането на засегнатите от COVID-19 сектори влизат в рамката на Бюджет 2022. Това обяви финансовият министър Валери Белчев на брифинг в Министерския съвет.

„Не сме предвиждали реформи по структурите. Това ще бъдат решения на парламента и на редовното правителство. Смятам, че даваме една добра база, върху която да може да се работи. Въпреки че някои политически сили предпочитат да забавим процеса и да оставим бюджета на редовното правителство, ние сме длъжни да спазим закона и да предпазим държавата от някои рискове. Много е важно политическите партии да се обединят около това, че бюджет за 2022 г. трябва да има в рамките на тази година – да приемат рамката такава, каквато е, реформите могат след това да предизвикат актуализация, но е важно да се обезпечи финансовата година“, заяви той.

В конкретика

Белчев посочи, че 750 000 души у нас са на минимална заплата и нейният сегашен размер от 650 лева е недостатъчен за издръжката на домакинство. Затова и е заложено увеличение до 710 лева, което е размер, близък до коментирания на консултациите на ПП с БСП, ИТН и „Демократична България“.

Детските надбавки ще се увеличат с 20%, като това ще засегне 120 000 български деца. Право на такива ще имат семействата с доход до 510 лв. на човек, като размерът им се увеличава от 40 на 50 лв. за едно дете и от 90 на 110 лв. за две.

Помощта за децата до 2 г. пък скача от 380 лв. на 650 лв.

Заложено е и увеличение на пенсиите – средно с 84 лв.

„Смятаме дори след отпадане на анти-COVID мерките абсолютната стойност на доходите на пенсионерите да бъде поне запазена на нивата, на които е сега, това е средно увеличение с 84 лева на човек“, каза министърът.

Останалите мерки по линия на коронавируса ще останат в сила поне още 6 месеца.

Процедурата

По думите на Валери Белчев базовият сценарий на бюджета е готов, като сега върви междуведомствена процедура по изчисление на приходите и разходите. През следващата седмица Бюджет 2022 ще бъде разписан като закон, а след това ще има обсъждане с бюджетните структури.

На 16 декември по план ще бъде поканен Националният съвет за тристранно сътрудничество, а ден след това – на 17 декември, официалният текст ще бъде внесен в Министерския съвет.