Родителите в София, решили да оставят децата си вкъщи заради COVID епидемията, трябва да ги върнат в градините и яслите, за да запазят мястото им. Срокът е 15 април.

Ако детето не постъпи в определения срок, няма основателна причина за това, мястото се обявява за свободно и то може да участва за класиранията през май. Мястото се запази, ако детето има здравословни причини да не я посещава.

Междувременно започна кандидатстването за ясли и градини в столицата. Обявени са над 13 хил. свободни места.

Припомням, че миналата година при първо класиране бяха приети 9900, а около 10 хил. деца останаха без места. Първото класиране ще се проведе на 12 май.

От Столична община напомнят, че времето на създаване на кандидатури не оказва влияние при класирането на децата.

Ако детето не постъпи в определения срок и няма основателна причина за това, мястото се обявява за свободно и то може да участва за класиранията през май.