Правителството ще отпусне още средства за обезщетение на родителите, чиито деца не са приети в детска градина.

Почти 823 000 лв. ще бъдат преведени на Столичната община и около 4000 на Пловдив.

С това решение на правителството се компенсират разходи за отглеждане и обучение на децата през последните два месеца на 2021 г. и през първите два месеца на 2022 г.

В края на миналата година в столицата право на такова обезщетение са имали родителите на 734 деца, а в началото на тази – на 820. В Пловдив ще се платят компенсации за три деца за ноември и декември 2021 г. и за четири - за януари и февруари на 2022 г.