Добра новина за българите, които работят в Сърбия. Влезе в сила нова спогодба между София и Белград за социалното осигуряване.

Социалните права на българите, които работят в Сърбия, както и на сърбите, които работят у нас, досега се уреждаха чрез Конвенция, подписана през 50-те години на миналия век. Новата спогодба между двете държави актуализира овехтелите й правила - що се отнася до пенсии, обезщетения и до здравна помощ, чиито обхват се разширява.

За Мария Микова новината е добре дошла - вече има натрупан трудов стаж от 2 години като строителен инженер на магистрала в Сърбия, а и има шанс отново да замине. „Първо там, когато се случи нещо, оказват първа помощ, след това в България, ако е по-сериозно, ги връщат и тук ги лекуват, защото всички вноски и трудов стаж ни се води тук”, обяснява 28-годишната жена.

В случаите като този, в които българска фирма изпраща работници в Сърбия - осигуровките се плащат само в България. Спогодбата премахва вероятността да се дължат вноски и в двете държави.

Остава в сила правилото при пенсиониране да се зачита трудовият стаж, придобит и в двете държави. Или казано иначе – българите, работили в Сърбия, да имат право на две пенсии.

Правилото да се зачита стажът и в двете страни важи и при получаване на болнични, майчинство, и обезщетения за безработица и смърт. „Безспорно са полезни тези неща, тези регулации, очевидно е, че трябва да очакваме подобни неща да се случат и с всички останали страни от бивша Югославия”, коментира Димитър Манолов, вицепрезидент на КТ "Подкрепа".

Към момента България има спогодби в сферата на социалното осигуряване и със страни като Албания, Македония, Израел, Корея , Русия. А новата спогодба със Сърбия позволява и граждани на трети страни да се възползват от нея. Тя няма срок - важи до сключването на нов договор между страните.