За първия учебен ден Институтът за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН предоставя достъп до нов интернет справочник "Езикови справки", в който ще бъдат публикувани материали, свързани с различни проблеми на граматиката, лексиката, правописа и пунктуацията на българския език.

Справочният сайт - Ibl.bas.bg/ezikovi_spravki, е насочен не само към учениците, но и към по-широки кръгове от обществото, които се интересуват от историята и съвременното състояние на езика.

Потребителите ще имат възможността да получат компетентен отговор на своите езикови въпроси от специалистите от Института за български език.