България е шестият най-голям износител на електрически велосипеди в Европа, като най-много произведени и сглобени у нас колела отиват за Германия, Румъния, Италия, Франция, Гърция и Полша. Това сочат данните на изготвеното от Института за пазарна икономика „Международно изследване и идентифициране на потенциални пазари за експортен растеж на българските МСП в избрани сектори“, което беше представено на съвместна видеоконференция с министерството на икономиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Най-бърз ръст в износа в периода 2014-2019 г. бележат велосипедите и мотопедите с помощен двигател. В тази група износът за 2019 г. възлиза на 196 млн. долара, а ръстът за петгодишния период е 12232%.

Данните не са учудващи, предвид  че страната ни беше класирана през 2019 г. на 12 място сред световните износители на велосипеди от сайта worldstopexтports.com.

В своето изследване Институтът за пазарна икономика се е фокусирал изцяло върху възможностите за малкия и среден бизнес в 54 продуктови групи с идентифициран висок потенциал, обхващащи 22% от общия износ на България през 2019 г. и пазарите им в 27 страни.

Освен като водещ износител на електрически велосипеди на стария континент, страната ни изнася гъстометри, аерометри и други подобни плуващи инструменти, където е отчетено завишение в износа от 1398% между 2014 и 2019 г.

България и други страни от региона на Централна и Източна Европа бързо заемат пазарен дял в доставките на някои електрически съоръжения и компоненти, включително акумулатори, печатни платки, ел. нагреватели, като в този сектор основните конкуренти са доставчици извън ЕС, предимно Китай и други страни от Азия, показва докладът, представен от Лъчезар Богданов.

Страната ни също така се специализира в доставките на медицински и измервателни инструменти, като заема исторически сериозните позиции в развити индустриални страни като Швейцария, САЩ и Япония.

Снимка: iStock

Според изследването родните предприятия биха могли да се реализират успешно в страните съседки: в Румъния с продажба на части за машини и автомобили, в Гърция – със стоки, обслужващи домакинства и туризъм като мебели, осветителни тела и др., в Сърбия и Северна Македония – с машини, съоръжения, електроуреди, резервни части, акумулатори и др.

Сред добрите възможности за реализация на българските малки и средни предприятия са пазарите в Мароко и Тунис като бързоразвиващи се икономики, Израел, която има нарастваща интеграция с икономиките на ЕС, ОАЕ, Саудитска Арабия, Република Корея и Виетнам.

Според анализаторите от Института за пазарна икономика ефектът от пандемията COVID-19 се очаква да доведе до увеличаване на автономността на индустрията в Европейския съюз във връзка с намаляване на зависимостта от доставки от Китай, което от своя страна ще пренасочи към по-близки производители на изделия за крайно потребление, налагане на защитни мита за широк кръг от стоки с китайски произход, въвеждане на нетарифни ограничения, като например изисквания за безопасност, налагане на нови стандарти и др. 

Очакват се и промени в потребителските предпочитания като например увеличено търсене на велосипеди, средства за спорт и прекарване на свободно време, увеличено търсене на къмпинг екипировка и оборудване.