Случаите на домашно насилие у нас са се увеличили с 60% за първите осем месеца на годината, обявиха от Главна дирекция „Национална полиция“.

Статистиката показва, че от януари до края на август 2023 г. са регистрирани близо 1100 случая на домашно насилие. В близо 600 от случаите се касае за нанасяне на телесна повреда.

На първо място по брой случаи е област Велико Търново, следвана от Перник.

Най-малко случаи на домашно насилие са регистрирани във Видин.