Общо 362 животновъди започнаха подписването на анекси с Държавен фонд "Земеделие" по схемата за хуманно отношение към свине и птици, съобщиха от финансовата институция. От тях 270 са допълнителните споразумения с птицевъдите, а 92 - със свиневъдите.

Общата стойност на всички анекси е близо 5 млн. лева. Средствата ще се предоставят като втори транш по схемите за земеделски производители, поели 5-годишен ангажимент за хуманно отношение към свине и птици. Финансовата помощ се изчислява на база брой животни, за който стопаните са получили субсидии по първия транш.

Документи за сключване на анекси към договорите и за получаване на втория транш от помощта се подаваха от 14 до 31 юли т.г. в областните дирекции на ДФ "Земеделие". За 2014 г. договори и анекси се сключваха между 30 април и 15 май т. г.. Тогава беше изплатен и първият транш от финансовата помощ за хуманно отношение към свине и птици, в размер на близо 40 млн. лева.

Хуманното отношение към свинете включва осигуряване на по-голяма площ за всяко от животните във фермата и на изкуствена светлина за 11 часа от денонощието. Тези мерки водят до повишаване на двигателната и хранителната активност при свинете и подобряват здравословното им състояние. За хуманното отношение към птиците трябва да е осигурена питейна вода и богата на аминокиселини и растителни протеини храна.

Кандидатите по двете схеми трябва да осъществяват постоянен лабораторен контрол на фуражите и да следят за правилното съхранение на зърното. Всички тези допълнителни разходи, възникнали от изискванията за хуманно отношение, се компенсират от ДФ "Земеделие".