18 елени лопатари бяха пуснати в природата, след като за тях са били полагани грижи в адапционни дворове на територията на Югозападното държавно предприятие.

Животните са маркирани с ушни марки, а в районите, където се пускат, са поставени камери за видеонаблюдение.

Целта е да се проследи как се развиват и приспособяват след разселването.

Този вид елени е характерен за страната ни. Разселването им в свободни територии се отчита като ефективно, тъй като обитават ограничени райони, успешно се приспособяват и размножават и бързо формират стада, като малко от тях стават жертви на хищници.