В Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) през 2017 г. са постъпили 107 сигнала за пострадали лица, съобщи пред журналисти в Пловдив Камелия Димитрова, секретар на комисията.

По думите й жертвите са в сферата на сексуална и трудова експлоатация, има сигнали за трафик с цел просия.

350 се жертвите, идентифицирани в досъдебни производства за трафик на хора през последните години. Най-тежки остават случаите на трафик на хора като форма на експлоатация, съчетан с форми на тежко физическо насилие.

Камелия Димитрова поясни, че НКБТХ вече има пет резидентен тип услуги, две новоразкрити през миналата година в София, във Варна и Бургас още три такива услуги, в които специалисти и партньори от НПО да подпомагат възстановяването на пострадалите, тяхното психическо, здравословно и социално състояние.

Остава тенденцията жените да са по-уязвими към трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Има и случаи на мъже, пострадали от тази форма на трафик.

През декември НКБТХ е гласувала Национална програма за борба с трафика на хора, която очертава мерките, които си поставя държавата и НПО по линия на превенция, изграждане на капацитет на институциите за закрила на пострадалите и по-добра координация между тях, както и стимулиране ангажимента на всяка институция в противодействие на този вид престъпление.

От днес до 1 февруари в Пловдив се провежда Национална работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, съобщи БТА.