Знаем ли как се оказва първа помощ на пострадал човек при катастрофа или бедствие? Къде и кой може да ни обучи на това.

Изключително важни са първите минути за пострадал човек след инциденти или природно бедствие. До идването на специализираните екипи много може да се направи по спасяването на човешкия живот. Знанията и уменията по оказване на първа помощ се придобиват в курсовете, провеждани от Българския червен кръст (БЧК).

"За съжаление в България едва 10-12% са минали курсовете на първа помощ, въпреки че БЧК прави много курсове, които са официално сертифицирани от международния референтен център в Париж", отбелязва д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на организацията.

"Има ситуации, в които трябва да се направи изкуствено дишане, да осъществиш кръвоспиране и да върнеш човек към живот, защото първите 5 мин. е важно той да започне да диша, ако е изпаднал в клинична смърт. Един добре обучен човек, който случайно се намира на произшествието, на бедствието, би могъл да го върне към живот, защото най-чувствителни са мозъчните клетки след 5-6 мин. изпадане в мозъчна смърт и вече трудно могат да се възстановят щетите на организма. Затова някои уроци на първа помощ, които всеки от нас може да научи, е на място да окаже и да съдейства на пострадали, могат да спасят и от последваща инвалидизация и много други житейски проблеми", продължава Тодоровска.

"Когато проверим и установим, че няма дишане, другото важно нещо е да извикаме хората, които има около нас, да извикат специализирана помощ, а ние да започнем процедурата по съживяване, която се изразява в това да се направят първо 30 гръдни притискания в средата на гръдната кост. След 30-те притискания трябва да бъдат направени две последователни вдухвания, за да почне сам да диша", обяснява Александър Цветански, директор на Български младежки червен кръст.

Ако има кървене, раната трябва да бъде притисната, за да спре кръвозагубата. Главната цел при едно счупване е да се обездвижи около мястото на счупване. "В случая на счупена предмишница бяха обездвижени лакътната става и китката. Това може да стане с една обикновена тетрадка, която се омотава с нещо меко, може тениска, блуза, да се подложи като шина... Самото движение да не предизвиква болка на пострадалия", съветва Цветански.

Винаги пострадалите трябва да бъде завити или с одеало, или спасително фолио, защото човек изпадайки в шок, започва да губи от телесната си температура или да я повишава.

Проявата на човешкото в нас е именно това - с милосърдие, готовност и умение да се притечем на хората, които имат нужда от помощ.