Констатацията е от писмо на кмета на Кърджали  Румен Димитров до Министерството на околната среда. То е изпратено в края на януари.

Като основен причинител на замърсяването е посочен Оловно- цинковият комбинат. В началото на 90-те години в комбината са инсталирани пречиствателни филтри за улавяне на тежките метали.

"Около 15 хиляди тона прах се улавят с тези филтри, което значи, че те работят ефективно, но искаме да знаем съдържанието на кадмий в този прах", казва   Ася Доброджалиева,  главен еколог в община Кърджали.

През есента на миналата година от община Кърджали са уведомили министър Долорес Арсенова за това, че в района има комбинирано замърсяване с кадмий, олово, серен диоксид и прах. От местната управа искат въвеждането на по-строги норми за изхвърляните от ОЦК вредни емисии. От оловния комбинат обясниха, че  според собствени измервания за змърсяванията "емисиите, които се изхвърлят от ОЦК са в рамките на допустимите".

Според данните от управата на община Кърджали най-високата норма на съдържание на кадмий във въздуха е 18 пъти над допустимото. Пробите за наличие на метали във въздуха се взимат от три пункта в града. 
 

Последните изследвания на Министерството на околната среда за състоянието на въздуха в района на Кърджали от началото на март не показват повишено съдържание на кадмий. Експерти на екоминистерството са отчели завишени стойности на кадмий във въздуха над града през 2000 г. и началото на 2001 г.

Заради замърсяването,  директорът на Районната инспекция по околната среда в Кърджали Димитър Илиев е глобил няколко пъти Оловно-цинковия комбинат, обясни министър Долорес Арсенова.

Малко по-рано министър Арсенова обясни, че сега е стартирала програма за отстраняване на минали екологични щети в района на Кърджали. Тя ще приключи след 10 години. Според Долорес Арсенова няма опасност за здравето на хората в региона: "Направени са допитвания съвместно с Министерството на здравеопазването. Не е открито завишено съдържание на кадмий в кръвта на децата." 

От Министерството на здравеопазването съобщиха, че последните изследвания на хората в региона на Кърджали са от  1995 година.

Вчера бившата служителка на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково Петя Георгиева съобщи, че пределно допустимите норми на кадмий в Кърджали от края на миналата година и началото на тази са завишени около 70 пъти.

Министерството разполага с данните за завишените стойности, каза Арсенова. Завишението е установено от лабораторни анализи в Рeгионалната инспекция и в Изпълнителната агенция по опазване на околната среда. По думите на министър Арсенова, Георгиева би могла да сезира Районната прокуратура, която да назначи проверка за евентуално фалшифициране на данните от протоколите на инспекцията.