Допитванията са направени между 1999 и 2004 г. и обхващат над 8 000 души.

Изследоватлите са определили шест нива на стандарт - дъно, бедни, материално притеснени, средни, добре и заможни. Делението е на база потребление. Определени са две кошници. В първата влизат стоки като обувки, дрехи, книги, плодове. Във втората - кола, недвижима собственост, електроуреди, екскурзии.

От 99-а година до сега заможните са се увеличили три пъти. Хората, които живеята на т. нар. "дъно" са намалели два пъти. Най-бедните са посочили, че живеят със среден доход от около 70 лева. Заможните са декларирали средно около 190 лева.
Според социолозите не е възможно с такъв доход да се ползват толкова много услуги.

70% от българите през 2004 г. нямат затруднения при осигуряването на храната, 32% - с разходите за отопление, а 13% могат да си позволят без проблем курорт. Това сочат данните на база потребление.

Когато питат същите тези хора как се чувстват - картината е друга.

При самооценката всеки втори отговаря, че сега е по-зле от миналата година. 76 на сто твърдят, че мизерстват, а един на четирима е убеден, че живее нормално.

От съпоставянето на тези данни социолозите констатират, че материалният статус на населението расте стабилно, а масовото съзнание отказва да приеме този факт.

22% от българите живеят с 4 евро на ден. Това съобщава електронното издание "Льо Журнал дьо Саон е Лоар". Изданието цитира различни социо-икономически проучвания, според които, България е много по-изостанала в икономическо отношение, в сравнение със страни като Чехия или Латвия, например, на които предстои да се присъединят към Европейския съюз. Най-засегнати от мизерията са малцинствените групи, многодетните семейства, безработните, хората без образование и селскостопанските работници.