Оценката от изпитите ще дава възможност да се кандидатства в университет. Ръководствата на висшите училища обаче ще трябва сами да преценят дали приемат това, уточниха експертите.

Учениците трябва да се готвят върху 18 автори за зрелостния изпит по български език и литература. Зрелостниците ще пишат есе или литературно-интерпретативно съчинение.

Да можеш да четеш символите и да построиш смислов свят. Това е интепретативно съчинение. А есето - там можеш да пишеш за свободата, но без да активираш цялата мрежа от литературна история и теория.

Съчиненията от зрелостния изпит ще бъдат проверявани от национална комисия, в която ще участват преподаватели от училища и от универиситети. Комисията ще оценява по единни държавни критерии, които ще бъдат изготвени.

Според доцент Стафанов, който е и декан на Факултета по славянски фиологии към Софийския университет, програмата на матурата дори нахвърля досегашните изисквания на университетите към кандидат-студентите.