Горещият телефон ще работи до октомври и на него войниците ще получават юридическа и психологическа помощ. Неговият номер е 02\ 980 55 80.

На него денонощно войниците ще получат съвет какво да правят, ако правата им са нарушени.

"Досега сигналите са предимно битови и за други неуредици, и, слава богу, надявам се, да няма за по-сериозни извращения", заяви Венелин Стойчев, председател на Управителния съвет на Политологичния център.

Юристите съветват сигнал за нередности да се подава до няколко институции едновременно - така шансовете жалбата да бъде укрита намаляват. Сигналът не трябва да е анонимен. Той трябва да описва случката и за да не попадне под ударите на Закона за класифицирана информация, трябва да включва само номера на поделението и длъжността на този, който е нарушил правата на войника.

От политологичния център вече са раздали в четири поделения брошура, която се побира в джоба на войника и разяснява конституционните му права.
В нея са изброени специфичните права на войника като застраховка срещу злополука, безплатни кореспонденция и транспорт, право на отпуска от 20 календарни дни, допълнителен от 10 дни, отпуск по болест до 3 месеца, допълнителен отпуск до седмица при брак, смърт на роднина или раждане на дете.