Няколко ветрогенератора ще бъдат монтирани на билата на брезнишките планини Вискяр и Гребен. Пет съоръжения ще бъдат поставени в землищата на селата Гос и Арзан и едно - в село Видрица.

Инвеститорите на проекта са български, а терените са частни, като генераторите ще бъдат разположени на необработваема земя. В момента се изготвят подробните устройствени планове.

Соларните паркове ще се простират върху 199 дка в землищата на селата Конска, Кошарево, Арзан и бившето военно поделение в Брезник. Слънчеви панели на специални стойки ще събират зелена енергия в южните ниви и ливади на населените места.  

Най-напреднал е проектът в Брезник, на който скоро предстои да се свърже с мрежата средно напрежение.